5 verborgen bezienswaardigheden in Leeuwarden

gb nl
Met meer dan 600 officiële monumenten zijn er een heel veel mooie gebouwen te bezichtigen in Leeuwarden. We hebben een aantal in het oog springende monumenten maar ook een paar prachtige verborgen parels.

P1030679‘Al had je er ook verder niets te zoeken, het loonde zich naar Leeuwarden te gaan alleen om de Oude Stadsbegraafplaats te bezoeken.’ Dat is het eerste vers van een prachtig gedicht van Jean Pierre Rawie die je kan lezen voordat je dit park binnengaat. Op het hek voor de ingang staan twee doodskoppen en de woorden Memento Mori, Latijns voor ‘gedenk te sterven’. Dit is dus niet zomaar een stadspark, maar een 19e  eeuwse begraafplaats. Lucas Pieters Roodbaard, een Nederlandse landschapsarchitect die ook de Prinsentuin ontwierp, heeft deze begraafplaats ontworpen alsof het een park was.
In 1833 werd de eerste persoon hier begraven. Roodbaard is hier zelf ook begraven in 1851 en in 2005 heeft hij een nieuwe grafsteen gekregen. Sinds 1969 wordt er niet meer begraven op de begraafplaats. Tegenwoordig zul je een begraafplaats in verval aantreffen. Grafstenen staan scheef, zijn gebroken of neergevallen. De ijzeren hekken zijn verroest en scheef en de grond is ingezakt op plekken waar mensen zijn begraven. Het romantische ontwerp en de aanwezigheid van een heleboel kraaien geven de Oude Stadsbegraafplaats een speciale sfeer. Het is een wereld op zichzelf en op elk moment van het jaar de moeite waard om te bezoeken. Locatie: Sapnjaardslaan  icon_tripadvisor

boshuisenIn het gebied rond het Jacobijnerkerk kwam er na het verdwijnen van het klooster ruimte vrij en werden er veel hofjes gebouwd zoals het Luilekkerland en het Boshuisengasthuis. De laatstgenoemde werd in 1652 gebouwd in opdracht van Anna van Eysinga die het vernoemde naar haar echtgenoot Philip van Boshuisen, grietman van het Bildt, die stierf tijdens de bouw. Boven de poort kan je haar initialen vinden en de spreuk ‘Het geen hier staet, uijt nijt oft haet doch niet beschout. Tot armoedts hulp en weduws troost is het geboudt.’ Het hofje bestond uit 20 woningen en was dus gebouwd voor arme weduwen. Zij konden hier onafhankelijk van hun geloof, gratis wonen. Als gevolg van vererving viel het hofje in handen van de Lycklama en Haersolte familie. Naast elke deur kan je de letter L of H lezen, die laat zien bij welke familie de kamer behoord. In de jaren zeventig zijn de kamers verbouwd tot kleine appartementen. Nog steeds mogen hier enkel oude alleenstaande vrouwen wonen. Locatie: Jacobijnerkerkhof 7

luilekkerlandLuilekkerland is een hofje dat voor 1716 is gesticht door de parochie van de hervormde kerk. De bewoners waren enkel vrouwen en die konden hier gratis wonen, kregen gratis te eten en kregen waarschijnlijk ook nog een toelage. Geen wonder dat dit als een Luilekkerland gezien werd. Maar de vrouwen die hier in deze 14 kamers, die slechts 4 bij 4 meter waren, woonden ervoeren dit waarschijnlijk niet zo. Als je hier woonde, dan had je helemaal niets en mocht je blij zijn met een kamer. De naam Luilekkerland was dan ook vooral spottend bedoeld. In de jaren zestig zijn de kamers gecombineerd tot zes appartementen. Locatie: Luilekkerland.

GabbemagasthuisHet Gabbemagasthuis is een hofje uit 1905 die is ontworpen door W.C. de Groot, die meerdere karakteristieke huizen in Leeuwarden heeft ontworpen. De gevarieerde kleuren in combinatie met de U-vorm van het gebouw en de tuin in het midden geven het hofje een levendig uiterlijk. Boven de ingang bevindt zich een Art Nouveau tegel tableau met veel symboliek. De adelaar (het gasthuis) biedt een konijn als eten aan de vogels (de bewoners) en spreid beschermend zijn vleugels over hen. Locatie: Wybrandt de Geesstraat

provinsjehusHet Provinsjehûs is het huis van de Provinciale staten van Fryslân. Delen van dit gebouw behoorden tot het huis van de eerste en enige bisschop die Leeuwarden heeft gehad. Zijn naam was Cunerus Petri en hij woonde hier van 1570 tot 1578. De Neo-Gotische statenzaal is de meest indrukwekkende zaal van dit gebouw en zeer de moeite waard om te zien. Hoewel het veel ouder lijkt, is het in 1895 gebouwd. De statenzaal zit vol symbolen die de rijke geschiedenis van Fryslân laat zien en de plek die zij inneemt in de wereldlijke geschiedenis. Als je dit wilt zien moet je naar een vergadering van de Friese Staten gaan of meegaan op onze Friesland Free Tour, aangezien wij elke vrijdag een bezoek aan de statenzaal brengen. Locatie: Tweebaksmarkt 52 icon_tripadvisor

Ga verder naar Street Art of de 10 mooiste bezienswaardigheden van Leeuwarden om meer bezienswaardigheden te zien. Of ga terug naar Alles over Leeuwarden. Bekijk ook ons aanbod van stadswandelingen om de stad met een van onze gidsen te ontdekken!